GCP
1. Mohammed Ibrez
2. Ankita Dalvi
3. Kevin Peter
4. Heta Patel
5. Amit Tiwari
Snowflake
1. Ayushi Gupta
2. Roushan Kumar
3. Sachin Mittal
4. Vivek Khandelwal
5. Deepa Nair
AWS
1. Palak Gupta
2. James Dsouza
3. Priscilla Mary Antony
4. K Anurag
5. Chaitanya Reddy Raugari
PEGA
1. Nagarjuna Pichani
2. Sripoojitha Giri
3. Srujan Bollipally
4. Durai Sankar Ramasubbu
5. L Vinay Kumar
Data Science
1. Avik Dey
2. Shounak Deshpande
3. Rishabh Karmakar
4. Sameer Jain
5. Shamim Ahmed
Appian
1. Vijay Pandey
2. Sirigiripet Prithvi
3. Parth Gupta
4. Sai Tejaswini Jeedimalla
5. Kaarathikeyan S
Salesforce lightning & Vlocity
1. Macherla Vinay
2. Suvajit Majumder
3. Manikanta Mummasani
4. Suchita Jadhav
5. Ankit Jain
Java full stack
1. Kajal Chaturvedi
2. Taranveer Singh
3. Sooryakumar V
4. Viashal Kumar Saw
5. Ashish Choudhary
PySpark
1. Vanshika Pandey
2. Siddhant Shah
3. Pradeep M
4. Dhrumil Shah
5. Thileebandharma Tamilmaran
ReactJS
1. Payal Patra
2. Pratik Raut
3. Sundareswar Das
4. Gokul T S
5. Soundar Surya
Regional Campus
1. Sai Sri Shankar A B
2. Aritra Naik
3. Aditya Desai
4. Nimmada Kishore
5. Poojith Mannepalli
6. Sriharsha Dodda
7. Rohit Banga
8. Yashi Agarwal
9. Mohit Raj Munot
10. Dhruv Rajput
11. Avinash Kumar
12. Rajatava Mukherjee
13. Shashank Raj
14. Rishab Purkayastha
15. Aman Singh
16. Aditya Sharma
17. Nishant Chitkara
18. Halry Bhalodia
19. Saurabh Jha
20. Rishabh Rathi